Exercise Two

Te āhua o te kōrero paki

Whakarongo ki ngā kōrero e whai ake nei e pā ana ki te kōrero paki. Whakakīia ngā āputa ki ngā kupu e tika ana.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Tuarua, i konā ka rangona te reo o te Māori, o wai rānei

nō tētahi iwi te reo, te kōrero paki rānei, e rangona ai koe i tōna reo
roto o ngā huihuinga
o roto i te whare, o roto rānei i te tāone mehemea he iwi kē, o roto rānei o te ngahere, o te taha moana, o whea, o whea, o whea e noho ai ngā tāngata ki te kōrero
ki a rātau anō. I konā kua hiahia ki te whakapuaki i tētahi whakaaro tērā pea ka
atu mā roto mai o te kōrero paki. Nō konā he kōrero taki noa ake tēnei i ō tātou whakaaro kia pai
te whai atu i te āhua o te titiro a te Māori ki
mea, ki te kōrero paki. Otirā, he nui ngā kōrero paki. I roto i ngā
a ngā Pākehā i ngā kōrero paki a ngā Māori, tērā ka tuhia i raro i te upoko he
. Tērā pea he tika ētahi o ērā kōrero, engari, ko te nuinga o ngā kōrero
a te Māori, tuatahi, ko tōna āhuatanga he kōrero ngahau. Hei whakangahau i te tangata, hei
i te tangata, hei whakakotahi i te tangata, hei whakatau i te tangata, ā, ka mutu, hei whakaataata i te
kei waenganui i a rātau. He nui hoki ngā kōrero paki i hua mai i roto i ngā noho tahitanga a ngā whānau ake, ā, nā roto mai i ērā momo noho
ka hua ake nei te āhua o ēnei momo kōrero hei whakapiripiri, hei whakatatatata i a rātau ki a rātau anō, ā, ka mutu
hei mai i te wairua o roto o taua whānau rā, i te wairua ngahau, i te
hoki e kotahi ai tēnei mea, te tangata i roto i ērā āhuatanga. Nō konā, he kaupapa ngahau te mahi a te
paki.