Exercise Five

Hei mahi whakahoahoa

Tōia ngā whakapākehātanga e tika ana ki ngā kīwaha Māori.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

aua atu rātou e pērā ana

ehara koe i a ia!

kei te tangi kurī noa iho ēnā

Heoi anō

kau mau te wehi tāu mahi

te hia taea

kei runga noa atu koe!

kotahi atu ia ki tōu nā

he aha hoki!

hei aha māu