Exercise One

He mahi atu anō – He whaikōrero 1

Whakarongo ki ngā kōrero e whai ake nei e pā ana ki te whaikōrero. Tēnā, whakakīia ngā āputa ki ngā kupu kua ngaro, kotahi noa iho te whakapāhotanga o ngā kupu, nō reira, karawhiua!

1. ai
2. toiora
3. Hine-nui-te-pō
4. wahine
5. Tāheke
6. taki
7. takoto
8. ai
9. tīpuna
10. takahia
11. koirā
12. ia
13. koe
14. heria
15. kōrero
16. nohonoho
17. ia.
18. whakahuahua
19. wao
20. tatau

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Ka mutu te tauparapara, kua

ake e koe ko te āhua o tō
haere i ō whakaaro kei roto i a koe i tērā wā. Tuatahi, pērā anō me tō whare
e hanga rā koe, me tō whare tipuna e hanga rā
. I konā, tērā pea kua
koe i ngā mate, nō te mea mehemea he whare whakairo tāu e hanga nā, kua
ki roto i tō whare whakairo ngā poupou whakamaharatanga ki ngā mātua, ki ngā
kua mene ki te pō. Ko taua whare he tipuna whare. Ko ngā papa o tō whare i haere mai i te
nui a Tāne, ā, nō konā kei roto katoa e
ana te āhua o ngā mate i
ai te ara whānui a Tāne i te wā i whāia
e
a Hine-nui-te-pō, otirā, a Hine-tītama kia hoki mai ki tana taha hei
tonu māna. E mōhio ake ana pea ētahi o koutou
tētahi o ngā kōrero e ai ki tā te Māori, e kī ana i tīmata mai tēnei mea te mate i roto i te wehenga atu o
, otirā, o Hine-tītama i tana matua, i tana tāne hoki, i a Tāne. Nā, kua whakatakotoria te ara whānui a Tāne i whāia
e
a Hine-tītama kia hoki mai, ā, ko te kōrero a te wahine rā, “Waiho ake au kia haere i runga o
-nui kia heke atu au ki te
o te pō, ki Te Reinga. Māku e kapu mai te
o ā tāua tamariki i te ao tūroa.”