Exercise Twelve

Vocabulary learning

Whiriwhirihia ngā kupu Pākehā mō ngā kupu Māori.
Select the English equivalents for the Māori words.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

kuhu

kui

reri

tēnei

kura

ako

waiata

wiki

ka rawe

nā wai?

tēpu

whakarite

whakatika

parāoa

tīkina

kāpata

anei

motokā

pahi

kite