Exercise Seven

Nā ... i Emphasising the agent

To ask someone who did something when the emphasis is on who (or what) did the action, use and i. Wai(who?) always follows and the verb always follows i.
Look at the following examples.

Nā wai te miraka i inu?
Who drank the milk?
Nā wai ēnei rīhi i horoi?
Who washed these dishes?

To answer the question with a person's name, the wai is replaced with the name, there is both a short and long way to answer the questions. Look at the following examples.

Nā Eruera te miraka i inu. OR Nā Eruera.
Edward drank the milk. OR Edward did.
Nā Wikitoria ēnā rīhi i horoi. OR Nā Wikitoria.
Victoria washed those dishes. OR Victoria did.

Further explanations and exercises in Te Kākano pp. 33-32; Te Kākano Pukapuka Tātaki p. 22.

Translate the sentences into Māori and then look at the picture to answer. Write the answer to the question.
Whakamāoritia ia kōrero, ka titiro ai ki te pikitia. Tuhia te whakautu ki ia pātai.

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Wiremu right

[Wiremu]

Who ate the apple?

Pātai:

Whakautu:

Miria right

[Mīria]

Who cooked these cakes?

Pātai:

Whakautu:

Te hereripene right

[Te Hererīpene]

Who wrote this letter?

Pātai:

Whakautu:

Neihana right

[Neihana]

Who played the rugby game?

Pātai:

Whakautu: