Exercise Three

Saying something has not yet happened

Use the following sentence pattern to say that something has not yet happened. Compare the first affirmative sentence with the second in the negative.

Kua mutu te kura.School has finished.
Kāore anō te kura kia mutu.School has not yet finished.

Notice that the negative sentence pattern has a different word order. Kāore anō is used at the begining to state that something has not yet been done. This is followed by the subject (te kura), while kua has changed to kia as the new verbal marker.

Hei tauira:

Kāore anō te pahi kia tae mai.The bus has not yet arrived.
Kāore anō ngā tama kia tarai.The boys have not yet scored a try.
Kua kai kē a Hēni rāua ko Rewi?Have Jane and Dave eaten already?
Kāore anō.Not yet.
Kāore anō ngā wāhine kia tuku karanga mō te kai.The women have not yet signalled for tea.

Further explanations and examples: Te Kākano; Te Aka p. 45

Whakakāhore ēnei rerenga kōrero.
Negate these sentences.

Kei wareware ki te whakamahi i ngā piko, ngā tohu pātai, ngā kopi me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Kua mātao ngā kai.

Kua tangi te pere.

Kua mataku ngā tamariki nohinohi.

Kua mutu te kura.

Kua tapahia ngā pātītī o te marae.

Kua hinga te tīma o Ōtākou.

Kua hū te wai hei mahi kapu tī.

Kua tīmata te kēmu.