Exercise One

Fill the gaps

Whakakīa ngā āputa
Fill the gaps

Whakakīia ngā āputa ki ngā kupu tika hei whakaoti i te kōrerorero.
Type in the missing words from the dialogue to fill in the gaps.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Neihana: Tēnā koe, Matua Wiremu.

Wiremu: Kia ora, e tama. Kua

ō taputapu?

Neihana: Āe, matua. Anei taku tautara, taku pēke,

taku pēke moe.

Wiremu: Ka pai, e tama. Me

ahau i ēnei ki te motokā.

Eruera: He rangi

ātaahua tēnei.

Neihana: Āe, matua. He rangi tino ātaahua mō te

ika. Kei te
tātou ki hea, matua?

Wiremu:

Motupōhue.

Neihana: E

te roa ki Motupōhue?

Eruera: E toru hāora pea?

(E rua hāora i muri mai.)

Eruera: E oho, e tama! Kei te

aihikirīmi koe?

Neihana: Oooo, āe.

Eruera: Tēnā, haere mai.

Neihana: Kei

a Matua Wiremu?

Eruera: Kei roto i te toa rā.

Wiremu: Anei, Eruera. Anei, Neihana.

Eruera: He

te utu mō ēnei?

Wiremu: E toru

, e whā tekau mā rima hēneti.

Neihana: Ā hea tātou tae atu

ki Motupōhue?

Wiremu: Ā te tekau mā rua

.

Wiremu: Nō Ngāti Whātua koe, Eruera?

Eruera: Kāo.

Wiremu: Auē, ko wai

iwi?

Eruera: Ko Ngā Puhi, ko Ngāti Haina hoki. Me koe?

Wiremu: Ko Ngāti Porou

iwi, e hoa.