Exercise One

Filling the gaps

Te whakakī i ngā āputa

Whakakīa ia āputa, ka whakarongo ai ki ngā kōrero.
Whakaritea te whakautu kia mōhio ai he tika koe, kāore rānei.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Wiremu: Kei te haere au ki te

i te
.

Tarati:

, me haere au ki te wāhi
.

Wiremu: Anei ngā

e
ana e tāua: he ārani, he
, he rīwai, he
hipi, he mīti
, he pēkana, he
, he tīhi, he
...

Tarati: Homai te

kai nā.
e pānui.

Wiremu, tīkina

koa ngā ārani. Māku ngā rīwai e
atu.

Wiremu: Kia hia?

Tarati: Kia

ngā pēke.

Wiremu: Āe. He āporo hoki?

Tarati:

, tīkina atu kia tekau ngā āporo.

Mīria: Tēnā kōrua.

Tarati: Tēnā koe, e

. E pēwhea ana koe?

Mīria: Kei te

tonu. E pēwhea ana tō
?

Tarati: Ka nui te

. Kātahi anō ā
tamariki ka wehe atu mō ngā
.

Mīria: Nē rā? Kei te

kōrua ko tā
whānau ki te haere mai ki
kāinga?

Wiremu: Ki te aha, e kui?

Mīria: Ki te

.

Tarati: E

, me haere kē mai
ki
māua kāinga.

Mīria: Āna. Mā wai te

e hari mai?

Wiremu: Kei te pai, e kui.

e māharahara.

Mīria: Māku te

e hari mai.

Tarati: Kia ora, Mīria. Ka kite

i a koe i te
nei.

Mīria: Āe. Hei

mai.

Wiremu: Āe. Haere rā.