Exercise Two

Using homai and hoatu

The words homai (give to the speaker) and hoatu (give away from the speaker) can be used to ask for something to be given. Unlike other ordinary verbs, these two words are unusual in that they do not take passive endings when used as commands.

Hei tauira:

Homai koa tāu pene.Give me your pen.
Hoatu tōna pōtae ki a ia.Give his hat to him.
Homai koa te tūru mōku!Please pass a chair for me!
I hoatu ia i te kurī ki tāna tama.He gave the dog to his son.
Ka hoatu ia i te whakakai ki tōna māmā.She will give the earring to his mother.
Kua homai ia i tētahi koti mahana.She has given me a warm coat.

Koa can be used to soften the command or make it more polite, it is usually translated as 'please'.

For further explanations and exercises see Te Kākano pp. 63, 67.

Whakakīa ngā āputa.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

koa he āporo!

Give me an apple please.

te Paipera Tapu
.

Give him the bible

te huka me
miraka.

Give me the sugar and the milk.

tōna pōtae.

Give me his hat, please.

I

i te wai ki te kurī.

He gave the water to the dog.

Ka

kōtiro i ngā kupu mō te waiata.

The girl will give me the words for the song.

He aha tēnā pukapuka

ki a ia.

What is that book that you gave to him?

Nāu ngā tīkiti

i te tūranga pahi!

It was you that gave the tickets to me at the bus stop.

Ka

ia i
rakuraku ki a koe.

He will give his guitar to you.

Nāna i

ēnei pikitia
.

He gave these pictures for you.

te pune mō te pūrini,
te naihi ki
.

Give me the spoon for the pudding, pass the knife to your father.

Kua

pāpā i ngā kī mō te motokā.

Our (their and my) father has given me the keys for the car.