Levels Taumata

Te Pihinga: Te Wāhanga Tuatahi

Giving numbers a distributive force

Giving numbers a distributive force

Me mahi takiwhā koutou
Giving numbers a distributive force

When you want to talk about pairs, threes and so on taki- is used. Taki- is a prefix that is put before numbers one to nine and often follows a verb. It is also used with mano and tini for very large groups. 

Me mahi takiwhā koutou. You should work in groups of four.
I oma takirua rātou. They ran in pairs.
Me noho takitahi mō tēnei mahi. Sit down individually for this game.
Ehara taku toa i te toa takitahi, engari taku toa he toa takitini. A single person cannot match a combined force.

And if the verb is in the passive

I mākahia takitorutia ngā ākonga. The students were marked in groups of three.

And you can also use taki to indicate that a verb is performed by each person in a group.

Taki tū koutou. All stand up.

Taki haere koutou.

Off you all go.

For further explanations and examples see Te Pihinga p.9.

Tirohia ngā rerenga kōrero kei roto i te reo Māori, ā, whiriwhirihia te rerenga kōrero Pākehā e tika ana.

Look at the Māori sentences and choose which corresponding English sentence is correct.

 

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuatahi koe

X