Levels Taumata

Te Pihinga: Te Wāhanga Tuatahi

Parts of a bird

Parts of a bird

Whakaingoatia ngā wāhanga o te manu.

Name the parts of the bird.

Tirohia te pikitia o te manu māori me ngā wāhanga tekau kua tīpakohia. Tuhia te ingoa Māori mō ngā wāhanga o te manu.

Look at the picture of a native bird with ten parts highlighted. Type in the name of each part of the bird.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuatahi koe

X