Levels Taumata

Te Pihinga: Te Wāhanga Tuarua

Saying something did not happen

Saying something did not happen

Kāore ō rātou whenua i murua
Saying something did not happen

You will see in the examples that this sentence structure is the negative for something that happened in the past. Kāore has other forms that could be common in certain tribes such as: kāhore and kāre, and kīhai, although not as common, is also used by some Northern tribes.

I kōrero a Te Murumāra. Murumāra spoke.
Kāore a Te Murumāra i kōrero. Murumāra did not speak.
I haere ia ki te wharepaku. He went to the toilet.
Kāore ia i haere ki te wharepaku. He didn’t go to the toilet.
I kanga tāku irāmutu. My niece swore.
Kāhore tāku irāmutu i kanga. My niece didn’t swear.
I haere rāua? Did they go?      
Kāhore rāua i haere? Didn’t they go?
I pīrangi mātou i ētahi tīkiti . We wanted some tickets.
Kāre mātou i pīrangi i ētahi tīkiti. We didn’t want any tickets.
I pahupahu te kurī.  The dog barked.
Kīhai te kurī i pahupahu. The dog didn’t bark.


Pānuitia ngā rerenga kōrero e whai ake nei, ko tāu mahi he whakakāhore i aua rerenga kōrero. Kei konei te tīmatanga o ia rerenga kōrero.
Read the following sentences Your job is to negate those sentences. You are given the start of each sentence.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Previous Module He kōwae anō Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuarua koe

X