Levels Taumata

Te Pihinga: Te Wāhanga Tuarua

Using hoki for emphasis

Using hoki for emphasis

He aha hoki tērā
Using hoki for emphasis

Sometimes hoki is used to give emphasis to questions or statements.

Tauira:
Ko wai hoki tērā            Just who is that?
Ko wai hoki tērā            Just what is that?

You will notice that hoki usually follows the word you are giving emphasis to.

For further explanations and examples see Te Pihinga p. 22

Whakatikahia ngā rerenga kōrero Māori e whai ake nei. kua hoatu te whakamāramatanga Pākehā hei āwhina i a koe.
Correct the following Māori sentences. You have been given the correct English meaning to help you out.

Don’t forget to use commas, question marks, and fullstops and macrons where appropriate.

Kei wareware i a koe ngā piko, ngā tohu pātai, ngā ira kati me ngā tohutō i ngā wāhi e tika ana.

Previous Module He kōwae anō Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuarua koe

X