Levels Taumata

Te Pihinga: Te Wāhanga Tuarua

To turn on or to switch language captions please use the speech bubble at the bottom of the video.

Ki te hiahia koe ki te panoni i te reo, ki te whakakore i ngā tuhinga rānei, whakamahia te tohu kōrero kei raro i te ataata.

Previous Module He kōwae anō Next Module He kōwae anō

You are on

Kei Te Wāhanga Tuarua koe

X